"Žiju tak dlouho, protože piju koňak", Winston Churchill

"Znalost vína, může být radostí po celý život člověka", Ernest Hemingway

Nepokoušej se utopit smutek v Rumu, umí plavat. Francouzské přísloví

Previous Next